PODZIĘKOWANIE

Fundacja pragnie podziękować wszystkim zaangażowanym w realizację koncertów Warsztatowej Akademii Musicalowej. Dzięki funduszom zebranym w związku ze sprzedażą biletów na to wydarzenie mamy szansę sfinansować wyjazdy wakacyjne oraz stypendia artystyczne dla dzieci. Już od lipca wsparci przez fundację uczniowie kształcą się i wypoczywają na letnim obozie artystycznym. Od września wybrana grupa dzieci otrzyma roczne stypendia na pozaszkolne ksztacenie swoich talentów pod okiem specjalistów.

W IMIENIU SWOIM ORAZ DZIECI DZIĘKUJEMY!