OBOZY ZIMOWE

Każdej zimy wysyłamy dzieci i młodzież na zorganizowane artystyczne obozy zimowe lub umożliwiamy udział w lokalnie zorganizowanych kursach i warsztatach artystycznych.